vlmmihalik

Vyhľadávač

since

MIHALIK

O nás

Spoločnosť vznikla ako nástupnícka organizácia združenia dvoch fyzických osôb – Vladimíra Mihálika a Ľubomíra Mihálika, ktoré zahájilo svoju činnosť v septembri 1994. Hlavnou činnosťou podnikania bolo a stále aj je výroba čalúneného nábytku.

Pri rozbiehaní výroby sme začínali s dvanástimi pracovníkmi, v prenajatých priestoroch a dokázali sme vyprodukovať cca 5 – 6 čalúnených sedacích súprav denne. Postupne sme vybudovali celý komplex firmy – kancelárske priestory, výrobné priestory, skladovacie priestory, nakladacie a vykladacie rampy – na vlastných parcelách.
0 %
Viac ako 60 % produkcie našej firmy nakupuje spoločnosť LIND, s.r.o., ktorá ju však exportuje prakticky do celej Európy.
0
V súčasnosti už zamestnávame osemdesiatpäť pracovníkov
0
Denná produkcia je 50 - 60 čalúnených sedacích súprav
Necelé 2 % smerujú k domácim odberateľom. Prostredníctvom spoločnosti LIND, s.r.o., realizujeme formou nepriameho exportu veľkú časť našej produkcie. Najvýznamnejším zahraničným partnerom je pre nás majiteľ firmy LIND, s.r.o., a to je skupina 3C Gruppe /CANDY, CARINA, CARAT/, čo je v súčasnosti druhí najväčší predajca /veľkoobchodník/ na nemeckom trhu.

Naša takmer tridsaťročná spolupráca svedčí o vzájomnej výhodnosti takéhoto spojenia. Všetky používané materiály sú vyrábané na Slovensku, alebo v Európskej Únii, prípadne vlastnia certifikáty najvyššej kvality. Samozrejmosťou je pre nás používanie najkvalitnejších materiálov, ako aj nepretržitá výstupná kontrola každej vyrobenej sedacej súpravy, čím dosahujú naše výrobky najvyššie kvalitatívne štandardy.

MIHALIK

V KOCKE