vlmmihalik

Vyhľadávač

since

MIHALIK

Tokyo

MIHALIK

Tokyo

Height – 84 cm / 33″
Seat height – 43 cm / 17″
Seat depth – 64 cm / 25″
Total depth – 100 cm / 39″
Longchair depth – 170 cm / 70″
Umbe depth – 223 cm / 88″
Armrest width – 16 cm / 6″
Leg height – 15 cm / 6″

vlmmihalik

dimensions

1,5-seater medium
132 cm / 52"
1,5-seater medium left
116 cm / 46"
1,5-seater medium right
116 cm / 46"
1,5-seater medium middle
100 cm / 39"
1,5-seater
152 cm / 60"
1,5-seater left
136 cm / 54"
1,5-seater right
136 cm / 54"
1,5-seater middle
120 cm / 47"
1,5-seater Maxi
172 cm / 68"
1,5-seater Maxi left
156 cm / 61"
1,5-seater Maxi right
156 cm / 61"
1,5-seater Maxi middle
140 cm / 55"
2-seater
192 cm / 76"
2-seater left
176 cm / 69"
2-seater right
176 cm / 69"
2-seater middle
160 cm / 63"
Longchair left
116 cm / 46"
Longchair right
116 cm / 46"
Longchair Big left
136 cm / 54"
Longchair Big right
136 cm / 54"
Umbe left
105 cm / 41"
Umbe right
105 cm / 41"
Corner
100 x 100 cm / 39 x 39"
Stool
120 x 80 cm / 47 x 32"

Gallery